Category: LISTENING

Visualization or DRAWING

Veľmi príjemná, takmer relaxačná aktivita… Učiteľ má pripravený príbeh (môže byť aj opis priestoru, ale príbeh býva „šťavnatejší“:)… Študenti učiteľovo rozprávanie a) počúvajú b) počúvajú a kreslia Pri počúvaní môže učiteľ vytvoriť relaxačnú atmosféru, napr. s príjemnou hudbou v pozadí. Žiaci...

ENGLISH with MIMING

Niekoľko možností ako využiť pantomímu na hodine angličtiny: Učiteľ rozpráva príbeh, žiaci ho hrajú… listening Učiteľ rozdá vytlačený príbeh do skupín na papieroch… skupiny medzi sebou súťažia, kto príbeh lepšie zahrá.. reading Žiaci si prečítajú svoj príbeh a potom ho stvárnia...

TRUE & FALSE

Aktivita, ktorá pomáha rozvíjať hlavne rečové schopnosti… Existuje z nej mnoho variácií… Základ všetkých tvorí otázka: TRUE or FALSE? Študenti môžu na tvrdenia iných reagovať: a) NEVERBÁLNE (it can be funny:): ak je tvrdenie pravdivé, môžu napríklad zdvihnúť ruky, ak je...

Harrison Ford is the OCEAN

Video zo série NATURE IS SPEAKING. HARRISON FORD ako oceán sa predstavuje: … Som oceán… Som voda… Tvorím väčšinu povrchu tejto planéty… Mnoho možností využitia tohto videa – príklady nájdete na stránke VYUŽITIE VIDEÍ

Liam Neeson is ICE

Video zo série NATURE IS SPEAKING. LIAM NEESON ako ľad hovorí: … snažím sa ochladzovať Zem… ale ľudia ju stále viac a viac zohrievajú… Mnoho možností využitia tohto videa – príklady nájdete na stránke VYUŽITIE VIDEÍ

Robert Redford is the REDWOOD

Video zo série NATURE IS SPEAKING. ROBERT REDFORD ako zástupca sekvojí hovorí: … naprv tu boli chrobáky a pavúky, potom nejaké myši a potkany, potom zajace, medvede a potom, náhle sa tu objavili ľudia… a všetko sa zmenilo:(…  Mnoho možností využitia...

Ian Somerhalder is CORAL REEF

Video zo série NATURE IS SPEAKING. IAN SOMERHALDER sa predstavuje: Som koral… najväšia živá vec na svete…  Mnoho možností využitia tohto videa – príklady nájdete na stránke VYUŽITIE VIDEÍ

Edward Norton is the SOIL

Video zo série NATURE IS SPEAKING. EDWARD NORTON zdôrazňuje, že naša pôda je všetko okolo nás: kopce, údolia, farmy aj polia…  Mnoho možností využitia tohto videa – príklady nájdete na stránke VYUŽITIE VIDEÍ

Lee Pace is MOUNTAIN

Video zo série NATURE IS SPEAKING. LEE PACE hovorí v mene hôr:  Moje ľadovce a potoky vám dávajú vodu, ktorú pijete… Mnoho možností využitia tohto videa – príklady nájdete na stránke VYUŽITIE VIDEÍ

Joan Chen is SKY

Video zo série NATURE IS SPEAKING. JOAN CHEN sa čuduje, že ľudia ešte stále nechápu, prečo sú tajfúny a tornáda čoraz častejšie a intenzívnejšie:(…  Mnoho možností využitia tohto videa – príklady nájdete na stránke VYUŽITIE VIDEÍ

Penélope Cruz is WATER

Video zo série NATURE IS SPEAKING. PENÉLOPE CRUZE sa pýta, že kedy si ľudia uvedomia, aký význam má voda pre naše životy?… až keď jej bude málo pre všetkých?…. Mnoho možností využitia tohto videa – príklady nájdete na stránke VYUŽITIE VIDEÍ

Lupita Nyong’o is FLOWER

Video zo série NATURE IS SPEAKING. LUPITA NYONG´O hovorí o tom, aký význam má každý kvietok pre našu existenciu… Mnoho možností využitia tohto videa – príklady nájdete na stránke VYUŽITIE VIDEÍ

Kevin Spacey is the RAINFOREST

Video zo série NATURE IS SPEAKING. KEVIN SPACEY hovorí o nevyhnutnosti chrániť pralesy, lesy, stromy… hovorí o tom, že pralesy s domovom obrovského množstva živočíchov…. ale aj o tom, že každý strom produkuje kyslík…  Mnoho možností využitia tohto videa – príklady...

Julia Roberts is MOTHER NATURE

Video zo série NATURE IS SPEAKING. Julia Roberts rozpráva o existencii ľudstva, aj o existencii našej planéty. Mnoho možností využitia tohto videa – príklady nájdete na stránke VYUŽITIE VIDEÍ