Simon SAYS

Slovenský ekvivalent = Kubo velí… Hoci je meno „Simon“ zaužívané, niekedy je dobré použiť meno „kamaráta z učebnice“ alebo meno žiaka… Najefektívnejšie je využívať túto hru pri učení slovies: JUMP /FLY/ SWIM/ WALK/ RUN/ CLIMB THE TREE, alebo WRITE /READ/ SMILE/ SIT DOWN/ STAND UP/ BE QUIET/ TALK, etc… Základné pravidlo je známe takmer každému: … Čítať viac

Jumping On Words

Učiteľ pripraví zoznam slov, s ktorými budú žiaci pracovať. Každý žiak by mal mať vlastnú sadu týchto slov na kartičkách.  Najlepší formát je A5 alebo väčší. Žiaci môžu kartičky dostať hotové od učiteľa, alebo si ich sami napíšu /nakreslia/ nastrihajú. Aktivita prebieha vo väčšom priestore, každý žiak má kartičky rozhodené okolo seba, učiteľ slová číta … Čítať viac

Visualization or DRAWING

Veľmi príjemná, takmer relaxačná aktivita… Učiteľ má pripravený príbeh (môže byť aj opis priestoru, ale príbeh býva „šťavnatejší“:)… Študenti učiteľovo rozprávanie a) počúvajú b) počúvajú a kreslia Pri počúvaní môže učiteľ vytvoriť relaxačnú atmosféru, napr. s príjemnou hudbou v pozadí. Žiaci zatvoria oči, vnímajú len zvuk učiteľovho hlasu, maličkí si môžu aj ľahnúť na koberec. … Čítať viac

Colouring DICTATION

Maličkí angličtinári, ktorí si ešte nosia do školy celú sadu pasteliek:), budú mať z tejto aktivitky vždy radosť… vy budete diktovať a oni budú vyfarbovať obrázok… a samozrejme, niekedy môžu diktovať aj oni sami… a) rozdáte žiakom čierno-biele „vymaľovávankové“ obrázky, zamerané na slovnú zásobu, ktorú práve preberáte a oni vyfarbujú celý obrázok podľa vašich pokynov … Čítať viac

ENGLISH with MIMING

Niekoľko možností ako využiť pantomímu na hodine angličtiny: Učiteľ rozpráva príbeh, žiaci ho hrajú… LISTENING /KINESTHETIC Učiteľ rozdá vytlačený príbeh do skupín na papieroch… skupiny medzi sebou súťažia, kto príbeh lepšie zahrá.. READING/ KINESTHETIC Žiaci si prečítajú svoj príbeh a potom ho stvárnia pomocou pantomímy… ostatní hádajú, čo sa stalo, alebo čo sa deje… vhodné … Čítať viac

TRUE & FALSE

Aktivita, ktorá pomáha rozvíjať hlavne rečové schopnosti… Existuje z nej mnoho variácií… Základ všetkých tvorí otázka: TRUE or FALSE? Študenti môžu na tvrdenia iných reagovať: a) NEVERBÁLNE (it can be funny:): ak je tvrdenie pravdivé, môžu napríklad zdvihnúť ruky, ak je nepravdivé, chytia sa za uši:))… môžu hádzať papierovú guľu do vedierok s nápismi TRUE … Čítať viac

GIRLS & BOYS

Malá pohybová hra, ktorú moji predškoláčikovia milujú:)… Stoja „roztrúsení“ v priestore (tak, aby som na všetkých videla)… Keď poviem GIRLS, drep urobia dievčatá, keď poviem BOYS, drep urobia chlapci… Keď sa už rozcvičia, niekedy obidve skupiny „spojím“ a poviem GIRLS and BOYS, alebo niekedy (teda pomerne často:) hráme „vypadávačku“… kto sa pomýli, musí si sadnúť… … Čítať viac

RIGHT & LEFT a iné

Úplne jednoduchý listening v praxi:  Žiaci stoja v dlhom rade (alebo napr. v dvoch radoch, ktoré medzi sebou súťažia) a na začiatku urobia podľa pokynov jeden krok do prava, alebo jeden krok do ľava, podľa toho, čo povie učiteľ – RIGHT – LEFT – RIGHT – RIGHT – RIGHT – LEFT – LEFT… Samozrejme túto … Čítať viac

Kubo VELÍ alebo Stevie SAYS

Klasická detská hra z dvorov a ihrísk využívaná na hodinách angličtiny… Je možné ju hrať pri laviciach, ale oveľa lepšie je prejsť do väčšieho priestoru. Hra má jednoduché a asi každému známe pravidlá: ak učiteľ povie pred pokynom úvodnú vetu „Stevie says“, dieťa môže úlohu splniť… ak učiteľ úvodnú vetu pri svojom pokyne nepoužije, ale … Čítať viac

Robert Redford is the REDWOOD

Video zo série NATURE IS SPEAKING. ROBERT REDFORD ako zástupca sekvojí hovorí: … naprv tu boli chrobáky a pavúky, potom nejaké myši a potkany, potom zajace, medvede a potom, náhle sa tu objavili ľudia… a všetko sa zmenilo:(…  Mnoho možností využitia tohto videa – príklady nájdete na stránke VYUŽITIE VIDEÍ

Joan Chen is SKY

Video zo série NATURE IS SPEAKING. JOAN CHEN sa čuduje, že ľudia ešte stále nechápu, prečo sú tajfúny a tornáda čoraz častejšie a intenzívnejšie:(…  Mnoho možností využitia tohto videa – príklady nájdete na stránke VYUŽITIE VIDEÍ

Penélope Cruz is WATER

Video zo série NATURE IS SPEAKING. PENÉLOPE CRUZE sa pýta, že kedy si ľudia uvedomia, aký význam má voda pre naše životy?… až keď jej bude málo pre všetkých?…. Mnoho možností využitia tohto videa – príklady nájdete na stránke VYUŽITIE VIDEÍ

Kevin Spacey is the RAINFOREST

Video zo série NATURE IS SPEAKING. KEVIN SPACEY hovorí o nevyhnutnosti chrániť pralesy, lesy, stromy… hovorí o tom, že pralesy s domovom obrovského množstva živočíchov…. ale aj o tom, že každý strom produkuje kyslík…  Mnoho možností využitia tohto videa – príklady nájdete na stránke VYUŽITIE VIDEÍ