ORDINAL numbers 2

Pridávanie koncoviek a správna výslovnosť anglických radových čísloviek vie žiakov potrápiť.

Ich nácvik bude baviť mladších žiakov (ale aj dospelých začiatočníkov), ak nastriháte jeden hárok A4 na malé lístočky (asi 2×2) a napíšete na ne obyčajné čísla…

Minimálne 5x toľko lístkov ako máte v skupine žiakov – čiže pre skupinu 12 žiakov 60 lístkov s číslami od 1 do 60

  1. Najskôr nechám žiakov, nech sa zoradia (napr. podľa abecedy alebo výšky) a pomenujú svoje poradie podľa abecedy /výšky – I´m the first, I´m the second, the third. Veľmi ich to baví (najmä chlapcov:), ak si buchnú pri tom po hrudi:)) … dievčatá, ale nielen ony, sú rady, ak sa do hry zapojí aj učiteľ…
  2. Pripravené lístočky sa pokrčia a pokrčené hodia do čiapky alebo nejakej škatuľky… Každý žiak si vytiahne jeden lístok a po každom ťahaní medzi sebou chodia,  komunikujú a snažia sa správne zoradiť do radu alebo polkruhu bez toho, aby ukázali druhému svoje číslo… Na konci spoločná kontrola správneho poradia – I´m the 1st, I´m the 7th, I´m the 34th, I´m the 52nd

Výhody aktivity – nesedia v laviciach a vkuse rozprávajú po anglicky…

You may also like...