Jumping On Words

Učiteľ pripraví zoznam slov, s ktorými budú žiaci pracovať. Každý žiak by mal mať vlastnú sadu týchto slov na kartičkách.  Najlepší formát je A5 alebo väčší. Žiaci môžu kartičky dostať hotové od učiteľa, alebo si ich sami napíšu /nakreslia/ nastrihajú. Aktivita prebieha vo väčšom priestore, každý žiak má kartičky rozhodené okolo seba, učiteľ slová číta … Čítať viac

My LIFE in SENTENCES

Každý študent dostane 5/ 7/ 10 pásikov papiera. Počet papierikov závisí od toho, aký dlhý čas chcete tejto aktivite venovať, ale aj od toho, akí vyspelí angličtinári vaši študenti sú… Každý študent píše na papieriky svoje vety – čo prežil vo svojom živote, ale môže to byť aj o posledných prázdninách. Od toho samozrejme závisí … Čítať viac

WORD which STARTS and ENDS

Napíš slovo, ktoré začína na „X“ a končí na „Y“… Zdanlivo veľmi jednoduché zadanie, ale napríklad pre slovenských študentov angličtiny nie až také jednoduché písanie… Príklad – napíš slovo, ktoré sa začína na C a končí na E: cape, curve, cake, clone, close, cute, candle, cafe, cope, care, centre, console, come, complete, costume, cane, courage, … Čítať viac

TRUE & FALSE

Aktivita, ktorá pomáha rozvíjať hlavne rečové schopnosti… Existuje z nej mnoho variácií… Základ všetkých tvorí otázka: TRUE or FALSE? Študenti môžu na tvrdenia iných reagovať: a) NEVERBÁLNE (it can be funny:): ak je tvrdenie pravdivé, môžu napríklad zdvihnúť ruky, ak je nepravdivé, chytia sa za uši:))… môžu hádzať papierovú guľu do vedierok s nápismi TRUE … Čítať viac

TEACH THIS – ESL EFL Teaching Activities, Worksheets and Games

Nekonečná paleta rôznych aktivít, ktoré je možné využiť na hodinách angličtiny. Od slovnej zásoby, cez gramatiku, až po hru a zábavu… Tlieskame!!!… TEACH THIS – Teaching Activities