Warning: The magic method Gallery_Img::__wakeup() must have public visibility in /www/t/e/u80805/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/gallery-images.php on line 71
UPPER-INTERMEDIATE – TeachPOINT

Teaching with DICE – 1

BTW, vedeli ste, že ak hovoríme o hracích kockách, tak v angličtine je singular „a DIE“ a plural „DICE“? :)…   Hracie kocky môžeme využiť na hodinách angličtiny na 1000 spôsobov… Môžu byť väčšie, menšie, plastové, gumené, drevené… prípadne, ak máte šikovný software k interaktívnej tabuli, určite aj tam nájdete nejakú… Kocka môže byť v … Čítať viac

LAZY teacher

Učiteľ vchádza do triedy na prvú hodinu so sad smiley v ruke, alebo pred tvárou, prípadne ho bez slov, so smutným výrazom v tvári,  nakreslí na tabuľu.  Môže si aj zazívať, sadnúť na stoličku a vzdychnúť… I am very tired, lazy… vysvetlí, že sa mu vôbec po prázdninách nechce učiť, že je unavený, nemá žiadne … Čítať viac

GOOD and BAD

Každý študent dostane na začiatku hodiny 2 lístky. Na jeden z lístkov napíše svoju dobrú vlastnosť alebo charakteristiku, na druhý napíše o sebe niečo zlé, alebo niečo, čo sa mu nepodarilo, niečo, v čom veľmi nevyniká. Všetky lístky idú do klobúka, učiteľ ich po jednom vyťahuje, číta a študenti hádajú, kto je autorom danej charakteristiky. … Čítať viac

Your NAME and YOUR description

Túto zoznamovaciu aktivitu mám z môjho tohtoročného letného zájazdu. Vo veľkom „autobusovom“ kolektíve priniesla kopec zábavy a veruže už po prvom spoločnom večere sme sa všetci poznali. Hra sa skladá z dvoch častí: 1. PREDSTAVENIE SA a 2. REŤAZOVKA 1. v prvej časti každý študent povie svoje krstné meno a k nemu pridá o sebe … Čítať viac

My LIFE in SENTENCES

Každý študent dostane 5/ 7/ 10 pásikov papiera. Počet papierikov závisí od toho, aký dlhý čas chcete tejto aktivite venovať, ale aj od toho, akí vyspelí angličtinári vaši študenti sú… Každý študent píše na papieriky svoje vety – čo prežil vo svojom živote, ale môže to byť aj o posledných prázdninách. Od toho samozrejme závisí … Čítať viac

ALL that we SHARE

Úžasné video TV Denmark o našom spolužití, o každodennom živote a o hodnotách, ktoré uznávame… Možné sledovať s titulkami, alebo bez…   – Pred pozeraním videa som študentov požiadala, aby napísali na lístočky 3 svoje charakteristiky (max po 3 slová) – nebojácny, drzý, kamarátsky, rada číta, miluje filmy – potom som ich požiadala. aby vytvorili … Čítať viac

TRUE & FALSE

Aktivita, ktorá pomáha rozvíjať hlavne rečové schopnosti… Existuje z nej mnoho variácií… Základ všetkých tvorí otázka: TRUE or FALSE? Študenti môžu na tvrdenia iných reagovať: a) NEVERBÁLNE (it can be funny:): ak je tvrdenie pravdivé, môžu napríklad zdvihnúť ruky, ak je nepravdivé, chytia sa za uši:))… môžu hádzať papierovú guľu do vedierok s nápismi TRUE … Čítať viac

TEACH THIS – ESL EFL Teaching Activities, Worksheets and Games

Nekonečná paleta rôznych aktivít, ktoré je možné využiť na hodinách angličtiny. Od slovnej zásoby, cez gramatiku, až po hru a zábavu… Tlieskame!!!… TEACH THIS – Teaching Activities  

TRIP TO THE MOON

Študenti sú skupina ľudí, ktorá má tvoriť posádku vesmírnej lode (space ship), ktorá o týždeň odlieta na Mesiac. Ich poslanie (mission) je veľmi náročné a každý, kto sa chce tejto misie zúčastniť, musí prispieť nejakým spôsobom k jej úspechu… Preto je každý člen posádky požiadaný, aby predložil svoj návrh ako prispeje k úspechu tejto vesmírnej … Čítať viac

THINGS IN COMMON

Študenti pracujú v dvojiciach – môžu dostať na kartičkách oblasti, o ktorých majú hovoriť, alebo tieto oblasti môžu byť napísané na tabuli, prípadne si mohli robiť poznámky pri úvodnom rozhovore – school, grade, hobbies, family, things you love, things you don´t like, food, feelings (what make you scared, happy, dissapointed, …) … záleží od učiteľa … Čítať viac

INTERVIEWS

INTERVIEW 1 (nižšie úrovne) Požiadajte študentov, aby sa sami rozhodli, čo by sa chceli spýtať nových spolužiakov. Vyberte z nich 5/7/10 najlepších. Tvorbu otázok v angličtine môžeme nechať na študentov, alebo ich dopredu v rozhovore pripravíme, ale nepíšeme. Študentov posadíme do dvoch radov oproti sebe. Vytvoria tak dvojice, ktoré robia navzájom medzi sebou interview. Keď … Čítať viac