Warning: The magic method Gallery_Img::__wakeup() must have public visibility in /www/t/e/u80805/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/gallery-images.php on line 71
GRAMMAR – TeachPOINT

Verb PATTERNS

Slovesné väzby pre mierne pokročilých študentov. V interaktívnom cvičení sa treba rozhodnúť, či za daným slovesom nasleduje infinitív alebo sloveso zakončené na -ing… Študenti pri každom rozhodnutí uvádzajú príklady s rôznymi slovesami – love drinking coffee, help to bring, pretend to sleep a týmto prácu na interaktívnej tabuli meníme súčasne aj na speaking activity:)… VERB … Čítať viac

ORDINAL numbers 2

Pridávanie koncoviek a správna výslovnosť anglických radových čísloviek vie žiakov potrápiť. Ich nácvik bude baviť mladších žiakov (ale aj dospelých začiatočníkov), ak nastriháte jeden hárok A4 na malé lístočky (asi 2×2) a napíšete na ne obyčajné čísla… Minimálne 5x toľko lístkov ako máte v skupine žiakov – čiže pre skupinu 12 žiakov 60 lístkov s … Čítať viac

Ordinal NUMBERS

Interaktívne cvičenie zamerané na precvičovanie anglických radových čísloviek. Tri typy cvičení – 1. pexeso, 2. priraď správnu koncovku, 3. rozdelenie do skupín ORDINAL NUMBERS (Iba s programom ALF – rýchla inštalácia TU)  

LAZY teacher

Učiteľ vchádza do triedy na prvú hodinu so sad smiley v ruke, alebo pred tvárou, prípadne ho bez slov, so smutným výrazom v tvári,  nakreslí na tabuľu.  Môže si aj zazívať, sadnúť na stoličku a vzdychnúť… I am very tired, lazy… vysvetlí, že sa mu vôbec po prázdninách nechce učiť, že je unavený, nemá žiadne … Čítať viac

GOOD and BAD

Každý študent dostane na začiatku hodiny 2 lístky. Na jeden z lístkov napíše svoju dobrú vlastnosť alebo charakteristiku, na druhý napíše o sebe niečo zlé, alebo niečo, čo sa mu nepodarilo, niečo, v čom veľmi nevyniká. Všetky lístky idú do klobúka, učiteľ ich po jednom vyťahuje, číta a študenti hádajú, kto je autorom danej charakteristiky. … Čítať viac

Visualization or DRAWING

Veľmi príjemná, takmer relaxačná aktivita… Učiteľ má pripravený príbeh (môže byť aj opis priestoru, ale príbeh býva „šťavnatejší“:)… Študenti učiteľovo rozprávanie a) počúvajú b) počúvajú a kreslia Pri počúvaní môže učiteľ vytvoriť relaxačnú atmosféru, napr. s príjemnou hudbou v pozadí. Žiaci zatvoria oči, vnímajú len zvuk učiteľovho hlasu, maličkí si môžu aj ľahnúť na koberec. … Čítať viac

ENGLISH with MIMING

Niekoľko možností ako využiť pantomímu na hodine angličtiny: Učiteľ rozpráva príbeh, žiaci ho hrajú… listening Učiteľ rozdá vytlačený príbeh do skupín na papieroch… skupiny medzi sebou súťažia, kto príbeh lepšie zahrá.. reading Žiaci si prečítajú svoj príbeh a potom ho stvárnia pomocou pantomímy… ostatní hádajú, čo sa stalo, alebo čo sa deje… vhodné pre prácu … Čítať viac

TRUE & FALSE

Aktivita, ktorá pomáha rozvíjať hlavne rečové schopnosti… Existuje z nej mnoho variácií… Základ všetkých tvorí otázka: TRUE or FALSE? Študenti môžu na tvrdenia iných reagovať: a) NEVERBÁLNE (it can be funny:): ak je tvrdenie pravdivé, môžu napríklad zdvihnúť ruky, ak je nepravdivé, chytia sa za uši:))… môžu hádzať papierovú guľu do vedierok s nápismi TRUE … Čítať viac

KINDNESS Boomerang

Úžasné video prvýkrát prezentované už v roku 2011, ktoré malo do mája 2017 viac ako 26-miliónov pozretí:)… Jeho využitie na hodinách angličtiny je nekonečné: rozličné gramatické časy (prítomný priebehový, minulý jednoduchý, minulý priebehový,… ) rozličné slovné druhy (slovesá, podstatné mená…) rôzne spôsoby práce s videom  – zapisovať si slovesá pri pozeraní, prerozprávanie príbehu, simultánne opisovať, … Čítať viac

Useful VOCABULARY for Different GRAMMAR TENSES – in pictures

Obrázok z internetu , ktorý je možné v mnohými spôsobmi, zobrazuje rozličné činnosti, resp. aktivity. Je veľmi vhodný na precvičovanie rôznych gramatických časov (od prítomného priebehového, až po predbudúci:) Najjednoduchšie je vysvietiť obrázok na interaktívnej tabuli… Pri práci s obrázkom je možné využiť rôzne postupy: Žiaci popisujú konkrétnu aktivitu použitím konkrétneho gramatického času. Učiteľ zadáva, ktorú … Čítať viac

PRESENT CONTINUOUS – describing pictures

Asi najjednoduchšia, ale veľmi účinná a zábavná aktivita, pri ktorej študenti precvičujú použitie prítomného priebehového času opisovaním deja, ktorý prebieha na obrázku. Na internete je možné nájsť obrovské množstvo obrázkov s rôznym zameraním… Použitie obrázkov môže byť rôzne – obrázky môžu byť vytlačené (farebná tlač je výhoda), alebo zobrazené na interaktívnej tabuli. Postupy práce s … Čítať viac

TEACH THIS – ESL EFL Teaching Activities, Worksheets and Games

Nekonečná paleta rôznych aktivít, ktoré je možné využiť na hodinách angličtiny. Od slovnej zásoby, cez gramatiku, až po hru a zábavu… Tlieskame!!!… TEACH THIS – Teaching Activities