Warning: The magic method Gallery_Img::__wakeup() must have public visibility in /www/t/e/u80805/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/gallery-images.php on line 71
Verb PATTERNS – TeachPOINT

Verb PATTERNS

Slovesné väzby pre mierne pokročilých študentov.

V interaktívnom cvičení sa treba rozhodnúť, či za daným slovesom nasleduje infinitív alebo sloveso zakončené na -ing…

Študenti pri každom rozhodnutí uvádzajú príklady s rôznymi slovesami – love drinking coffee, help to bring, pretend to sleep a týmto prácu na interaktívnej tabuli meníme súčasne aj na speaking activity:)…

VERB PATTERNS

(iba s programom ALF – rýchla inštalácia TU)