Teaching with DICE – 1

BTW, vedeli ste, že ak hovoríme o hracích kockách, tak v angličtine je singular „a DIE“ a plural „DICE“? :)…   Hracie kocky môžeme využiť na hodinách angličtiny na 1000 spôsobov… Môžu byť väčšie, menšie, plastové, gumené, drevené… prípadne, ak máte šikovný software k interaktívnej tabuli, určite aj tam nájdete nejakú… Kocka môže byť v … Čítať viac

Verb PATTERNS

Slovesné väzby pre mierne pokročilých študentov. V interaktívnom cvičení sa treba rozhodnúť, či za daným slovesom nasleduje infinitív alebo sloveso zakončené na -ing… Študenti pri každom rozhodnutí uvádzajú príklady s rôznymi slovesami – love drinking coffee, help to bring, pretend to sleep a týmto prácu na interaktívnej tabuli meníme súčasne aj na speaking activity:)… VERB … Čítať viac

ORDINAL numbers 2

Pridávanie koncoviek a správna výslovnosť anglických radových čísloviek vie žiakov potrápiť. Ich nácvik bude baviť mladších žiakov (ale aj dospelých začiatočníkov), ak nastriháte jeden hárok A4 na malé lístočky (asi 2×2) a napíšete na ne obyčajné čísla… Minimálne 5x toľko lístkov ako máte v skupine žiakov – čiže pre skupinu 12 žiakov 60 lístkov s … Čítať viac

Ordinal NUMBERS

Interaktívne cvičenie zamerané na precvičovanie anglických radových čísloviek. Tri typy cvičení – 1. pexeso, 2. priraď správnu koncovku, 3. rozdelenie do skupín ORDINAL NUMBERS (Iba s programom ALF – rýchla inštalácia TU)  

Paper BALLS

Pre prípravu tejto aktivity nepotrebujeme takmer žiaden čas. Pre každého študenta stačí hárok papiera. Študenti dostanú 3-5 minút na to, aby na papier nakreslili niečo, čo je pre nich typické. Napr. baseballovú palicu, bicykel, fotoaparát, televízor, plávanie,  laptot, knihu. Kreslia teda predmety alebo sa snažia zachytiť nejakú činnosť. Maximálne 4 obrázky. Keď žiak skončí, urobí … Čítať viac

English GREETINGS

Aktivita, ktorá prezentuje väčšinou neformálne spôsoby pozdravov v angličtine. Učiteľ na začiatku hodiny napíše všetky pozdravy na tabuľu alebo ich vysvieti na interaktívnej tabuli a vysvetlí ich použitie (pozri nižšie)… po vysvetlení použitia pozdravov v rôznych situáciách sa študenti prechádzajú po triede, podávajú si navzájom ruky a zdravia sa takým spôsobom, aký navrhne učiteľ pozdrav … Čítať viac

Balloon WARMER

Aktivita najvhodnejšia pre YOUNG LEARNERS, ale dá sa použiť napríklad aj pre DOSPELÝCH (mierne pokročilých) začiatočníkov. Vhodné pre chodby, priestory bez stolov a stoličiek, ale je možné ju hrať aj posediačky, napr. v kruhu. Žiaci si prihrávajú balón. Žiak, ktorý balón odrazí, musí povedať jedno slovo podľa vopred dohodnutých pravidiel… Možnosti sú rôzne: slovo týkajúce … Čítať viac

LAZY teacher

Učiteľ vchádza do triedy na prvú hodinu so sad smiley v ruke, alebo pred tvárou, prípadne ho bez slov, so smutným výrazom v tvári,  nakreslí na tabuľu.  Môže si aj zazívať, sadnúť na stoličku a vzdychnúť… I am very tired, lazy… vysvetlí, že sa mu vôbec po prázdninách nechce učiť, že je unavený, nemá žiadne … Čítať viac

GOOD and BAD

Každý študent dostane na začiatku hodiny 2 lístky. Na jeden z lístkov napíše svoju dobrú vlastnosť alebo charakteristiku, na druhý napíše o sebe niečo zlé, alebo niečo, čo sa mu nepodarilo, niečo, v čom veľmi nevyniká. Všetky lístky idú do klobúka, učiteľ ich po jednom vyťahuje, číta a študenti hádajú, kto je autorom danej charakteristiky. … Čítať viac

Your NAME and YOUR description

Túto zoznamovaciu aktivitu mám z môjho tohtoročného letného zájazdu. Vo veľkom „autobusovom“ kolektíve priniesla kopec zábavy a veruže už po prvom spoločnom večere sme sa všetci poznali. Hra sa skladá z dvoch častí: 1. PREDSTAVENIE SA a 2. REŤAZOVKA 1. v prvej časti každý študent povie svoje krstné meno a k nemu pridá o sebe … Čítať viac

My LIFE in SENTENCES

Každý študent dostane 5/ 7/ 10 pásikov papiera. Počet papierikov závisí od toho, aký dlhý čas chcete tejto aktivite venovať, ale aj od toho, akí vyspelí angličtinári vaši študenti sú… Každý študent píše na papieriky svoje vety – čo prežil vo svojom živote, ale môže to byť aj o posledných prázdninách. Od toho samozrejme závisí … Čítať viac

ABC I can see

ABC, I can see something beginning with …………  R/ M/ C / O… Aktivita vhodná pre úplných začiatočníkov alebo mierne pokročilých študentov, zameraná na rozvíjanie, upevňovanie, opakovanie slovnej zásoby, precvičovanie spellovania a anglickej abecedy. Súťaž medzi jednotlivcami alebo skupinami… Učiteľ stále opakuje úvodnú vetu a hľadá predmety v triede (alebo vo svojej mysli – záhrada, … Čítať viac

WORD which STARTS and ENDS

Napíš slovo, ktoré začína na „X“ a končí na „Y“… Zdanlivo veľmi jednoduché zadanie, ale napríklad pre slovenských študentov angličtiny nie až také jednoduché písanie… Príklad – napíš slovo, ktoré sa začína na C a končí na E: cape, curve, cake, clone, close, cute, candle, cafe, cope, care, centre, console, come, complete, costume, cane, courage, … Čítať viac