Warning: The magic method Gallery_Img::__wakeup() must have public visibility in /www/t/e/u80805/public_html/wp-content/plugins/gallery-images/gallery-images.php on line 71
PRE-INTERMEDIATE – TeachPOINT

Teaching with DICE – 1

BTW, vedeli ste, že ak hovoríme o hracích kockách, tak v angličtine je singular „a DIE“ a plural „DICE“? :)…   Hracie kocky môžeme využiť na hodinách angličtiny na 1000 spôsobov… Môžu byť väčšie, menšie, plastové, gumené, drevené… prípadne, ak máte šikovný software k interaktívnej tabuli, určite aj tam nájdete nejakú… Kocka môže byť v … Čítať viac

Verb PATTERNS

Slovesné väzby pre mierne pokročilých študentov. Pri tomto cvičení sa treba rozhodnúť, či za daným slovesom nasleduje infinitív alebo sloveso zakončené na -ing… Zoznam slovies: ENJOY – GO ON – DECIDE – HOPE – OFFER – LIKE – FINISH – LEARN – FORGET – HATE Študenti majú 2 kartičky TO / ING… učiteľ „ponúka“ slovesá … Čítať viac

Ordinal NUMBERS

Interaktívne cvičenie zamerané na precvičovanie anglických radových čísloviek. Tri typy cvičení – 1. pexeso, 2. priraď správnu koncovku, 3. rozdelenie do skupín ORDINAL NUMBERS (Iba s programom ALF – rýchla inštalácia TU)  

Paper BALLS

Pre prípravu tejto aktivity nepotrebujeme takmer žiaden čas. Pre každého študenta stačí hárok papiera. Študenti dostanú 3-5 minút na to, aby na papier nakreslili niečo, čo je pre nich typické. Napr. baseballovú palicu, bicykel, fotoaparát, televízor, plávanie,  laptot, knihu. Kreslia teda predmety alebo sa snažia zachytiť nejakú činnosť. Maximálne 4 obrázky. Keď žiak skončí, urobí … Čítať viac

English GREETINGS

Aktivita, ktorá prezentuje väčšinou neformálne spôsoby pozdravov v angličtine. Učiteľ na začiatku hodiny napíše všetky pozdravy na tabuľu alebo ich vysvieti na interaktívnej tabuli a vysvetlí ich použitie (pozri nižšie)… po vysvetlení použitia pozdravov v rôznych situáciách sa študenti prechádzajú po triede, podávajú si navzájom ruky a zdravia sa takým spôsobom, aký navrhne učiteľ pozdrav … Čítať viac

LAZY teacher

Učiteľ vchádza do triedy na prvú hodinu so sad smiley v ruke, alebo pred tvárou, prípadne ho bez slov, so smutným výrazom v tvári,  nakreslí na tabuľu.  Môže si aj zazívať, sadnúť na stoličku a vzdychnúť… I am very tired, lazy… vysvetlí, že sa mu vôbec po prázdninách nechce učiť, že je unavený, nemá žiadne … Čítať viac

GOOD and BAD

Každý študent dostane na začiatku hodiny 2 lístky. Na jeden z lístkov napíše svoju dobrú vlastnosť alebo charakteristiku, na druhý napíše o sebe niečo zlé, alebo niečo, čo sa mu nepodarilo, niečo, v čom veľmi nevyniká. Všetky lístky idú do klobúka, učiteľ ich po jednom vyťahuje, číta a študenti hádajú, kto je autorom danej charakteristiky. … Čítať viac

Your NAME and YOUR description

Túto zoznamovaciu aktivitu mám z môjho tohtoročného letného zájazdu. Vo veľkom „autobusovom“ kolektíve priniesla kopec zábavy a veruže už po prvom spoločnom večere sme sa všetci poznali. Hra sa skladá z dvoch častí: 1. PREDSTAVENIE SA a 2. REŤAZOVKA 1. v prvej časti každý študent povie svoje krstné meno a k nemu pridá o sebe … Čítať viac

My LIFE in SENTENCES

Každý študent dostane 5/ 7/ 10 pásikov papiera. Počet papierikov závisí od toho, aký dlhý čas chcete tejto aktivite venovať, ale aj od toho, akí vyspelí angličtinári vaši študenti sú… Každý študent píše na papieriky svoje vety – čo prežil vo svojom živote, ale môže to byť aj o posledných prázdninách. Od toho samozrejme závisí … Čítať viac

ABC I can see

ABC, I can see something beginning with …………  R/ M/ C / O… Aktivita vhodná pre úplných začiatočníkov alebo mierne pokročilých študentov, zameraná na rozvíjanie, upevňovanie, opakovanie slovnej zásoby, precvičovanie spellovania a anglickej abecedy. Súťaž medzi jednotlivcami alebo skupinami… Učiteľ stále opakuje úvodnú vetu a hľadá predmety v triede (alebo vo svojej mysli – záhrada, … Čítať viac

WORD which STARTS and ENDS

Napíš slovo, ktoré začína na „X“ a končí na „Y“… Zdanlivo veľmi jednoduché zadanie, ale napríklad pre slovenských študentov angličtiny nie až také jednoduché písanie… Príklad – napíš slovo, ktoré sa začína na C a končí na E: cape, curve, cake, clone, close, cute, candle, cafe, cope, care, centre, console, come, complete, costume, cane, courage, … Čítať viac

Visualization or DRAWING

Veľmi príjemná, takmer relaxačná aktivita… Učiteľ má pripravený príbeh (môže byť aj opis priestoru, ale príbeh býva „šťavnatejší“:)… Študenti učiteľovo rozprávanie a) počúvajú b) počúvajú a kreslia Pri počúvaní môže učiteľ vytvoriť relaxačnú atmosféru, napr. s príjemnou hudbou v pozadí. Žiaci zatvoria oči, vnímajú len zvuk učiteľovho hlasu, maličkí si môžu aj ľahnúť na koberec. … Čítať viac

ALL that we SHARE

Úžasné video TV Denmark o našom spolužití, o každodennom živote a o hodnotách, ktoré uznávame… Možné sledovať s titulkami, alebo bez…   – Pred pozeraním videa som študentov požiadala, aby napísali na lístočky 3 svoje charakteristiky (max po 3 slová) – nebojácny, drzý, kamarátsky, rada číta, miluje filmy – potom som ich požiadala. aby vytvorili … Čítať viac

ENGLISH with MIMING

Niekoľko možností ako využiť pantomímu na hodine angličtiny: Učiteľ rozpráva príbeh, žiaci ho hrajú… LISTENING /KINESTHETIC Učiteľ rozdá vytlačený príbeh do skupín na papieroch… skupiny medzi sebou súťažia, kto príbeh lepšie zahrá.. READING/ KINESTHETIC Žiaci si prečítajú svoj príbeh a potom ho stvárnia pomocou pantomímy… ostatní hádajú, čo sa stalo, alebo čo sa deje… vhodné … Čítať viac

TRUE & FALSE

Aktivita, ktorá pomáha rozvíjať hlavne rečové schopnosti… Existuje z nej mnoho variácií… Základ všetkých tvorí otázka: TRUE or FALSE? Študenti môžu na tvrdenia iných reagovať: a) NEVERBÁLNE (it can be funny:): ak je tvrdenie pravdivé, môžu napríklad zdvihnúť ruky, ak je nepravdivé, chytia sa za uši:))… môžu hádzať papierovú guľu do vedierok s nápismi TRUE … Čítať viac

Useful VOCABULARY for Different GRAMMAR TENSES – in pictures

Obrázok z internetu , ktorý je možné v mnohými spôsobmi, zobrazuje rozličné činnosti, resp. aktivity. Je veľmi vhodný na precvičovanie rôznych gramatických časov (od prítomného priebehového, až po predbudúci:) Najjednoduchšie je vysvietiť obrázok na interaktívnej tabuli… Pri práci s obrázkom je možné využiť rôzne postupy: Žiaci popisujú konkrétnu aktivitu použitím konkrétneho gramatického času. Učiteľ zadáva, ktorú … Čítať viac

PRESENT CONTINUOUS – describing pictures

Asi najjednoduchšia, ale veľmi účinná a zábavná aktivita, pri ktorej študenti precvičujú použitie prítomného priebehového času opisovaním deja, ktorý prebieha na obrázku. Na internete je možné nájsť obrovské množstvo obrázkov s rôznym zameraním… Použitie obrázkov môže byť rôzne – obrázky môžu byť vytlačené (farebná tlač je výhoda), alebo zobrazené na interaktívnej tabuli. Postupy práce s … Čítať viac

TEACH THIS – ESL EFL Teaching Activities, Worksheets and Games

Nekonečná paleta rôznych aktivít, ktoré je možné využiť na hodinách angličtiny. Od slovnej zásoby, cez gramatiku, až po hru a zábavu… Tlieskame!!!… TEACH THIS – Teaching Activities