Category: WARMERS

WARM-UP aktivity majú mnoho výhod:
– pomáhajú pri zoznamovaní sa na začiatku školského roka
– prelomia „ľady“
– „zobudia“ študentov na začiatku hodiny
– povzbudia študentov rozprávať a rozmýšľať o úlohe
– pomáhajú pri opakovaní
– niekedy pomôžu uviesť hlavnú tému hodiny
– často sú zábavné, pomôžu začať hodiny angličtiny s úsmevom
– dodajú študentom (a často aj učiteľom:) energiu
– zlepšujú schopnosť vyjadrovať sa
– pripraviť ich je zvyčajne veľmi jednoduché

Teaching with DICE – 1

BTW, vedeli ste, že ak hovoríme o hracích kockách, tak v angličtine je singular „a DIE“ a plural „DICE“? :)…   Hracie kocky môžeme využiť na hodinách angličtiny na 1000 spôsobov… Môžu byť väčšie, menšie, plastové, gumené, drevené… prípadne, ak máte...

Paper BALLS

Pre prípravu tejto aktivity nepotrebujeme takmer žiaden čas. Pre každého študenta stačí hárok papiera. Študenti dostanú 3-5 minút na to, aby na papier nakreslili niečo, čo je pre nich typické. Napr. baseballovú palicu, bicykel, fotoaparát, televízor, plávanie,  laptot, knihu. Kreslia teda...

English GREETINGS

Aktivita, ktorá prezentuje väčšinou neformálne spôsoby pozdravov v angličtine. Učiteľ na začiatku hodiny napíše všetky pozdravy na tabuľu alebo ich vysvieti na interaktívnej tabuli a vysvetlí ich použitie (pozri nižšie)… po vysvetlení použitia pozdravov v rôznych situáciách sa študenti prechádzajú po...

Balloon WARMER

Aktivita najvhodnejšia pre YOUNG LEARNERS, ale dá sa použiť napríklad aj pre DOSPELÝCH (mierne pokročilých) začiatočníkov. Vhodné pre chodby, priestory bez stolov a stoličiek, ale je možné ju hrať aj posediačky, napr. v kruhu. Žiaci si prihrávajú balón. Žiak, ktorý balón...

Your NAME and YOUR description

Túto zoznamovaciu aktivitu mám z môjho tohtoročného letného zájazdu. Vo veľkom „autobusovom“ kolektíve priniesla kopec zábavy a veruže už po prvom spoločnom večere sme sa všetci poznali. Hra sa skladá z dvoch častí: 1. PREDSTAVENIE SA a 2. REŤAZOVKA 1. v...

TRUE & FALSE

Aktivita, ktorá pomáha rozvíjať hlavne rečové schopnosti… Existuje z nej mnoho variácií… Základ všetkých tvorí otázka: TRUE or FALSE? Študenti môžu na tvrdenia iných reagovať: a) NEVERBÁLNE (it can be funny:): ak je tvrdenie pravdivé, môžu napríklad zdvihnúť ruky, ak je...

CLAP and SPEAK

Veľmi jednoduchá „speaking activity“ zameraná na koncentráciu a spontánnosť. Najdôležitejšie je v tejto hry udržať  RYTMUS. Každý žiak dostane slovo z jednej oblasti (čísla, ovocie, školské potreby). Všetky slová musia byť jedno alebo dvojslabičné… Ak hráme s číslami, čísla sa rozdeľujú...

TRIP TO THE MOON

Študenti sú skupina ľudí, ktorá má tvoriť posádku vesmírnej lode (space ship), ktorá o týždeň odlieta na Mesiac. Ich poslanie (mission) je veľmi náročné a každý, kto sa chce tejto misie zúčastniť, musí prispieť nejakým spôsobom k jej úspechu… Preto je...

NAME CHAIN GAME

Veľmi jednoduchá aktivita (známa aj ako Memory Game), vhodná na prvú hodinu po prázdninách, alebo v novej skupine. Študenti sedia v kruhu alebo po obvode triedy a podávajú si loptu. Nemusia si ale podávať žiaden predmet, stačí, keď sú dopredu určené...

THINGS IN COMMON

Študenti pracujú v dvojiciach – môžu dostať na kartičkách oblasti, o ktorých majú hovoriť, alebo tieto oblasti môžu byť napísané na tabuli, prípadne si mohli robiť poznámky pri úvodnom rozhovore – school, grade, hobbies, family, things you love, things you don´t...

INTERVIEWS

INTERVIEW 1 (nižšie úrovne) Požiadajte študentov, aby sa sami rozhodli, čo by sa chceli spýtať nových spolužiakov. Vyberte z nich 5/7/10 najlepších. Tvorbu otázok v angličtine môžeme nechať na študentov, alebo ich dopredu v rozhovore pripravíme, ale nepíšeme. Študentov posadíme do...

THE BALLOON GAME

The balloon game je súťaž medzi skupinami. Každá skupina dostane 5 balónov. V každom balóne sú malé papieriky so slovami, z ktorých je potrebné poskladať jednu vetu. Skupiny majú vety rovnaké, ale je najlepšie, ak ma každá skupina inú farbu papierikov....

MY NAME IS CABBAGE CHOCOLATE

Každý žiak dostane 6 (8) lístkov. Očísluje ich. Podľa diktátu učiteľa píše na každý lístok jednu odpoveď: the name of a fruit or vegetable favourite uncooked food a number between 1 – 200 how often they watch football how many pens and...

MY PERSONAL FLAG

Každý študent dostane hárok papiera, ktorý si preložením rozdelí na štyri rovnaké časti. Na papieri už môže byť názov MY PERSONAL FLAG. Do jednotlivých častí študent kreslí po jednom objekte z jednej alebo viacerých oblastí svojho života. Oblasti (max 4) môžu...