Category: SMART

GO – GOES

Roztrieď slovesné tvary do dvoch stĺpcov: 3. osoba jednotného čísla ostatné osoby GO – GOES Interaktívne cvičenie – iba so softvérom SMART Notebook Po otvorení odporúčame kliknúť na: Zobraziť – Celá obrazovka

LIKE – WANT TO

Jednoduché interaktívne cvičenie, ktoré je zamerané na rozlišovanie použitia LIKE a WANT TO. The best for YOUNG LEARNERS. LIKE – WANT TO Iba so softvérom SMART Notebook Po otvorení odporúčame kliknúť na: Zobraziť – Celá obrazovka