Simon SAYS

Slovenský ekvivalent = Kubo velí… Hoci je meno „Simon“ zaužívané, niekedy je dobré použiť meno „kamaráta z učebnice“ alebo meno žiaka… Najefektívnejšie je využívať túto hru pri učení slovies: JUMP /FLY/ SWIM/ WALK/ RUN/ CLIMB THE TREE, alebo WRITE /READ/ SMILE/ SIT DOWN/ STAND UP/ BE QUIET/ TALK, etc… Základné pravidlo je známe takmer každému: … Čítať viac

Jumping On Words

Učiteľ pripraví zoznam slov, s ktorými budú žiaci pracovať. Každý žiak by mal mať vlastnú sadu týchto slov na kartičkách.  Najlepší formát je A5 alebo väčší. Žiaci môžu kartičky dostať hotové od učiteľa, alebo si ich sami napíšu /nakreslia/ nastrihajú. Aktivita prebieha vo väčšom priestore, každý žiak má kartičky rozhodené okolo seba, učiteľ slová číta … Čítať viac

Teaching with DICE – 1

BTW, vedeli ste, že ak hovoríme o hracích kockách, tak v angličtine je singular „a DIE“ a plural „DICE“? :)…   Hracie kocky môžeme využiť na hodinách angličtiny na 1000 spôsobov… Môžu byť väčšie, menšie, plastové, gumené, drevené… prípadne, ak máte šikovný software k interaktívnej tabuli, určite aj tam nájdete nejakú… Kocka môže byť v … Čítať viac

Ordinal NUMBERS

Interaktívne cvičenie zamerané na precvičovanie anglických radových čísloviek. Tri typy cvičení – 1. pexeso, 2. priraď správnu koncovku, 3. rozdelenie do skupín ORDINAL NUMBERS (Iba s programom ALF – rýchla inštalácia TU)  

English GREETINGS

Aktivita, ktorá prezentuje väčšinou neformálne spôsoby pozdravov v angličtine. Učiteľ na začiatku hodiny napíše všetky pozdravy na tabuľu alebo ich vysvieti na interaktívnej tabuli a vysvetlí ich použitie (pozri nižšie)… po vysvetlení použitia pozdravov v rôznych situáciách sa študenti prechádzajú po triede, podávajú si navzájom ruky a zdravia sa takým spôsobom, aký navrhne učiteľ pozdrav … Čítať viac

Balloon WARMER

Aktivita najvhodnejšia pre YOUNG LEARNERS, ale dá sa použiť napríklad aj pre DOSPELÝCH (mierne pokročilých) začiatočníkov. Vhodné pre chodby, priestory bez stolov a stoličiek, ale je možné ju hrať aj posediačky, napr. v kruhu. Žiaci si prihrávajú balón. Žiak, ktorý balón odrazí, musí povedať jedno slovo podľa vopred dohodnutých pravidiel… Možnosti sú rôzne: slovo týkajúce … Čítať viac

ABC I can see

ABC, I can see something beginning with …………  R/ M/ C / O… Aktivita vhodná pre úplných začiatočníkov alebo mierne pokročilých študentov, zameraná na rozvíjanie, upevňovanie, opakovanie slovnej zásoby, precvičovanie spellovania a anglickej abecedy. Súťaž medzi jednotlivcami alebo skupinami… Učiteľ stále opakuje úvodnú vetu a hľadá predmety v triede (alebo vo svojej mysli – záhrada, … Čítať viac

Visualization or DRAWING

Veľmi príjemná, takmer relaxačná aktivita… Učiteľ má pripravený príbeh (môže byť aj opis priestoru, ale príbeh býva „šťavnatejší“:)… Študenti učiteľovo rozprávanie a) počúvajú b) počúvajú a kreslia Pri počúvaní môže učiteľ vytvoriť relaxačnú atmosféru, napr. s príjemnou hudbou v pozadí. Žiaci zatvoria oči, vnímajú len zvuk učiteľovho hlasu, maličkí si môžu aj ľahnúť na koberec. … Čítať viac

Colouring DICTATION

Maličkí angličtinári, ktorí si ešte nosia do školy celú sadu pasteliek:), budú mať z tejto aktivitky vždy radosť… vy budete diktovať a oni budú vyfarbovať obrázok… a samozrejme, niekedy môžu diktovať aj oni sami… a) rozdáte žiakom čierno-biele „vymaľovávankové“ obrázky, zamerané na slovnú zásobu, ktorú práve preberáte a oni vyfarbujú celý obrázok podľa vašich pokynov … Čítať viac

GIRLS & BOYS

Malá pohybová hra, ktorú moji predškoláčikovia milujú:)… Stoja „roztrúsení“ v priestore (tak, aby som na všetkých videla)… Keď poviem GIRLS, drep urobia dievčatá, keď poviem BOYS, drep urobia chlapci… Keď sa už rozcvičia, niekedy obidve skupiny „spojím“ a poviem GIRLS and BOYS, alebo niekedy (teda pomerne často:) hráme „vypadávačku“… kto sa pomýli, musí si sadnúť… … Čítať viac

RIGHT & LEFT a iné

Úplne jednoduchý listening v praxi:  Žiaci stoja v dlhom rade (alebo napr. v dvoch radoch, ktoré medzi sebou súťažia) a na začiatku urobia podľa pokynov jeden krok do prava, alebo jeden krok do ľava, podľa toho, čo povie učiteľ – RIGHT – LEFT – RIGHT – RIGHT – RIGHT – LEFT – LEFT… Samozrejme túto … Čítať viac

Jumping and SPELLING

Pre túto aktivitu potrebujeme minimálne jedno švihadlo (jumping rope). V malých skupinách, do 10 detí, stačí jedno, max. 2 švihadlá. Vo väčších kolektívoch môže mať švihadlo každá trojica. Postup je úplne jednoduchý – dvaja žiaci švihadlo točia, v strede stojí tretí, ktorý švihadlo preskakuje a pri skákaní sa snaží vyhláskovať svoje meno: A-L-I-C-A… Neskôr, keď … Čítať viac

Kubo VELÍ alebo Stevie SAYS

Klasická detská hra z dvorov a ihrísk využívaná na hodinách angličtiny… Je možné ju hrať pri laviciach, ale oveľa lepšie je prejsť do väčšieho priestoru. Hra má jednoduché a asi každému známe pravidlá: ak učiteľ povie pred pokynom úvodnú vetu „Stevie says“, dieťa môže úlohu splniť… ak učiteľ úvodnú vetu pri svojom pokyne nepoužije, ale … Čítať viac

TEACH THIS – ESL EFL Teaching Activities, Worksheets and Games

Nekonečná paleta rôznych aktivít, ktoré je možné využiť na hodinách angličtiny. Od slovnej zásoby, cez gramatiku, až po hru a zábavu… Tlieskame!!!… TEACH THIS – Teaching Activities