English is our hobby

Pre nás, učiteľov angličtiny, je učenie vášeň, nie povinnosť. Angličtina je naše hobby, ktoré nadšene zdieľame so študentmi. Každá hodina je pre nás príležitosťou ukázať, aké zábavné a obohacujúce môže byť učenie sa jazyka.
TeachPOINT  je stránka, ktorá pomáha učiteľom pripraviť a spestriť každú hodinu angličtiny. Ponúka EXTRA ACTIVITIES, ktoré sa dajú použiť rýchlo a efektívne, či už pri readingu, listeningu, alebo napr. aj ako predpríprava pred testom… .

Let´s make students speak

Naším cieľom je povzbudzovať študentov, aby aktívne používali angličtinu. Veríme, že kľúčom k úspechu je konverzácia a interakcia. S TeachPOINTom vytvoríte také hodiny angličtiny, ktoré v krátkom čase pomôžu študentom hovoriť plynule a s istotou, ale hlavne s radosťou a sebadôverou. TeachPOINT neponúka pracovné listy (worksheets), TeachPOINT ponúka nápady..

 

English lesson to remember

TeachPOINT dáva šancu žiakom aj učiteľom prežiť každú hodinu angličtiny ako ZÁŽITOK… TeachPOINT je webová stránka pre tých učiteľov angličtiny, ktorí nepokladajú rokmi preverenú a dobre ošúchanú učebnicu angličtiny za jediný zdroj nápadov a inšpirácie. Počas každej hodiny angličtiny sa dá na chvíľu vystúpiť z vyšľapaných chodníčkov, lebo nie vždy záleží len na gramatike. Pokúsme sa študentom vytvoriť priestor, v ktorom sa budú môcť s angličtinou hrať, v ktorom budú tvoriť, komunikovať, zabávať sa, lebo pohoda a zábava sú často oveľa dôležitejšie ako výsledky testov. A niekedy môže 10 zábavných minút zmeniť postoj študenta k cudziemu jazyku na celý život… 

 

 

RADY, ODPORÚČANIA, SKÚSENOSTI:
  1. TeachPOINT NEPONÚKA worksheets (pracovné listy)…
  2. TeachPOINT ponúka NÁPADY…
  3. pohoda a zábava často je oveľa dôležitejšie ako výsledky testov
  4. počas každej hodiny angličtiny sa dá na chvíľu vystúpiť z vyšľapaných chodníčkov
  5. nie vždy záleží len na gramatikevytvorme študentom priestor tvoriť, komunikovať, zabávať sa…
  6. 10 zábavných minút môže zmeniť postoj študenta k cudziemu jazyku na celý život
  7. hlavnou úlohou interaktívnej tabule je MAKE STUDENTS SPEAK