Teaching with DICE – 1

BTW, vedeli ste, že ak hovoríme o hracích kockách, tak v angličtine je singular „a DIE“ a plural „DICE“? :)…

 

Hracie kocky môžeme využiť na hodinách angličtiny na 1000 spôsobov… Môžu byť väčšie, menšie, plastové, gumené, drevené… prípadne, ak máte šikovný software k interaktívnej tabuli, určite aj tam nájdete nejakú… Kocka môže byť v triede iba jedna, alebo dve, alebo kocku môže mať každá dvojica…

V tomto prípade pracujeme s prídavnými a podstatnými menami. Na téme, slovnej zásobe, ani úrovni nezáleží…

1. Poprosíme žiakov, aby nám nadiktovali 12 prídavných mien (napr. z práve preberanej unit)… K nim priraďujú podľa významu 12 podstatných mien.

Dostaneme napríklad takúto tabuľku ADJ-NOUNS-DICE

2. Študenti hádžu kockou a rozhodujú sa, či dané slovné spojenie má význam, či je používané, či dáva zmysel: 1/2: soft helicopter or 6/4: tall snake – we can´t use it, it doesn´t make a sense…

Môže to byť aj súťaž medzi skupinami a ďalšie skupiny môžu namietať (samozrejme po anglicky), a zároveň sa môže každá skupina po anglicky obhájiť…

3. doplňujúca súťaž bez kociek: skupina kreslí (na papier, bielu doštičku) slovné spojenie: thin giraffe / black helicopter / ugly spider a druhá (ďalšie) skupiny hádajú slovné spojenie

4. prípadne jedna skupina hodí kocky a druhá to musí nakresliť… vedeli by ste nakresliť „hot giraffe“ alebo „soft snake“?… :))…