Teaching with DICE – 1

BTW, vedeli ste, že ak hovoríme o hracích kockách, tak v angličtine je singular „a DIE“ a plural „DICE“? :)…   Hracie kocky môžeme využiť na hodinách angličtiny na 1000 spôsobov… Môžu byť väčšie, menšie, plastové, gumené, drevené… prípadne, ak máte šikovný software k interaktívnej tabuli, určite aj tam nájdete nejakú… Kocka môže byť v … Čítať viac

English GREETINGS

Aktivita, ktorá prezentuje väčšinou neformálne spôsoby pozdravov v angličtine. Učiteľ na začiatku hodiny napíše všetky pozdravy na tabuľu alebo ich vysvieti na interaktívnej tabuli a vysvetlí ich použitie (pozri nižšie)… po vysvetlení použitia pozdravov v rôznych situáciách sa študenti prechádzajú po triede, podávajú si navzájom ruky a zdravia sa takým spôsobom, aký navrhne učiteľ pozdrav … Čítať viac

Balloon WARMER

Aktivita najvhodnejšia pre YOUNG LEARNERS, ale dá sa použiť napríklad aj pre DOSPELÝCH (mierne pokročilých) začiatočníkov. Vhodné pre chodby, priestory bez stolov a stoličiek, ale je možné ju hrať aj posediačky, napr. v kruhu. Žiaci si prihrávajú balón. Žiak, ktorý balón odrazí, musí povedať jedno slovo podľa vopred dohodnutých pravidiel… Možnosti sú rôzne: slovo týkajúce … Čítať viac

ABC I can see

ABC, I can see something beginning with …………  R/ M/ C / O… Aktivita vhodná pre úplných začiatočníkov alebo mierne pokročilých študentov, zameraná na rozvíjanie, upevňovanie, opakovanie slovnej zásoby, precvičovanie spellovania a anglickej abecedy. Súťaž medzi jednotlivcami alebo skupinami… Učiteľ stále opakuje úvodnú vetu a hľadá predmety v triede (alebo vo svojej mysli – záhrada, … Čítať viac

Visualization or DRAWING

Veľmi príjemná, takmer relaxačná aktivita… Učiteľ má pripravený príbeh (môže byť aj opis priestoru, ale príbeh býva „šťavnatejší“:)… Študenti učiteľovo rozprávanie a) počúvajú b) počúvajú a kreslia Pri počúvaní môže učiteľ vytvoriť relaxačnú atmosféru, napr. s príjemnou hudbou v pozadí. Žiaci zatvoria oči, vnímajú len zvuk učiteľovho hlasu, maličkí si môžu aj ľahnúť na koberec. … Čítať viac

Colouring DICTATION

Maličkí angličtinári, ktorí si ešte nosia do školy celú sadu pasteliek:), budú mať z tejto aktivitky vždy radosť… vy budete diktovať a oni budú vyfarbovať obrázok… a samozrejme, niekedy môžu diktovať aj oni sami… a) rozdáte žiakom čierno-biele „vymaľovávankové“ obrázky, zamerané na slovnú zásobu, ktorú práve preberáte a oni vyfarbujú celý obrázok podľa vašich pokynov … Čítať viac

GIRLS & BOYS

Malá pohybová hra, ktorú moji predškoláčikovia milujú:)… Stoja „roztrúsení“ v priestore (tak, aby som na všetkých videla)… Keď poviem GIRLS, drep urobia dievčatá, keď poviem BOYS, drep urobia chlapci… Keď sa už rozcvičia, niekedy obidve skupiny „spojím“ a poviem GIRLS and BOYS, alebo niekedy (teda pomerne často:) hráme „vypadávačku“… kto sa pomýli, musí si sadnúť… … Čítať viac

RIGHT & LEFT a iné

Úplne jednoduchý listening v praxi:  Žiaci stoja v dlhom rade (alebo napr. v dvoch radoch, ktoré medzi sebou súťažia) a na začiatku urobia podľa pokynov jeden krok do prava, alebo jeden krok do ľava, podľa toho, čo povie učiteľ – RIGHT – LEFT – RIGHT – RIGHT – RIGHT – LEFT – LEFT… Samozrejme túto … Čítať viac

Jumping and SPELLING

Pre túto aktivitu potrebujeme minimálne jedno švihadlo (jumping rope). V malých skupinách, do 10 detí, stačí jedno, max. 2 švihadlá. Vo väčších kolektívoch môže mať švihadlo každá trojica. Postup je úplne jednoduchý – dvaja žiaci švihadlo točia, v strede stojí tretí, ktorý švihadlo preskakuje a pri skákaní sa snaží vyhláskovať svoje meno: A-L-I-C-A… Neskôr, keď … Čítať viac

Kubo VELÍ alebo Stevie SAYS

Klasická detská hra z dvorov a ihrísk využívaná na hodinách angličtiny… Je možné ju hrať pri laviciach, ale oveľa lepšie je prejsť do väčšieho priestoru. Hra má jednoduché a asi každému známe pravidlá: ak učiteľ povie pred pokynom úvodnú vetu „Stevie says“, dieťa môže úlohu splniť… ak učiteľ úvodnú vetu pri svojom pokyne nepoužije, ale … Čítať viac

TEACH THIS – ESL EFL Teaching Activities, Worksheets and Games

Nekonečná paleta rôznych aktivít, ktoré je možné využiť na hodinách angličtiny. Od slovnej zásoby, cez gramatiku, až po hru a zábavu… Tlieskame!!!… TEACH THIS – Teaching Activities