Tagged: everyday life

THINGS IN COMMON

Študenti pracujú v dvojiciach – môžu dostať na kartičkách oblasti, o ktorých majú hovoriť, alebo tieto oblasti môžu byť napísané na tabuli, prípadne si mohli robiť poznámky pri úvodnom rozhovore – school, grade, hobbies, family, things you love, things you don´t...

MY NAME IS CABBAGE CHOCOLATE

Každý žiak dostane 6 (8) lístkov. Očísluje ich. Podľa diktátu učiteľa píše na každý lístok jednu odpoveď: the name of a fruit or vegetable favourite uncooked food a number between 1 – 200 how often they watch football how many pens and...

MY PERSONAL FLAG

Každý študent dostane hárok papiera, ktorý si preložením rozdelí na štyri rovnaké časti. Na papieri už môže byť názov MY PERSONAL FLAG. Do jednotlivých častí študent kreslí po jednom objekte z jednej alebo viacerých oblastí svojho života. Oblasti (max 4) môžu...