Tagged: like

LIKE – WANT TO

Jednoduché interaktívne cvičenie, ktoré je zamerané na rozlišovanie použitia LIKE a WANT TO. The best for YOUNG LEARNERS. LIKE – WANT TO Iba so softvérom SMART Notebook Po otvorení odporúčame kliknúť na: Zobraziť – Celá obrazovka  

THINGS IN COMMON

Študenti pracujú v dvojiciach – môžu dostať na kartičkách oblasti, o ktorých majú hovoriť, alebo tieto oblasti môžu byť napísané na tabuli, prípadne si mohli robiť poznámky pri úvodnom rozhovore – school, grade, hobbies, family, things you love, things you don´t...

MY PERSONAL FLAG

Každý študent dostane hárok papiera, ktorý si preložením rozdelí na štyri rovnaké časti. Na papieri už môže byť názov MY PERSONAL FLAG. Do jednotlivých častí študent kreslí po jednom objekte z jednej alebo viacerých oblastí svojho života. Oblasti (max 4) môžu...