Category: EDUCATION

HOME Schooling vs. SCHOOL

13-ročný Logan rozpráva o výhodách domáceho vzdelávania… Výborné video pre mierne pokročilejších študentov vhodné na diskusiu o škole, vzťahu učiteľ – žiak, o význame vzdelávania…