ALL that we SHARE

Úžasné video TV Denmark o našom spolužití, o každodennom živote a o hodnotách, ktoré uznávame...

Možné sledovať s titulkami, alebo bez...

 

  1. - Pred pozeraním videa som študentov požiadala, aby napísali na lístočky 3 svoje charakteristiky (max po 3 slová) - nebojácny, drzý, kamarátsky, rada číta, miluje filmy
  2. - potom som ich požiadala. aby vytvorili dvojice a aby napísali tri charakteristiky o svojom kamarátovi / spolužiakovi
  3. - porovnanie odpovedí v rámci krátkej diskusie vo dvojiciach
  4. - vybrala som tú dvojicu /dvojice, ktoré sa v diskusii najviac zabávali pri porovnaní svojich charakteristík, aby to porovnanie prezentovali pred celou triedou/ skupinou
  5. - práca s celou triedou /skupinou - kto si o sebe myslí, že je dobrý napr. muzikant, v angličtine, športovec... žiaci sa presúvali v priestore a sledovali, ako sa tie skupiny a ľudia "prelievajú"
  6. - sledovanie videa bez titulkov
  7. - hlavná myšlienka
  8. - sledovanie videa s titulkami
  9. - v niektorej časti môžu titulky dopĺňať...