VIDEO-POSTUPY

Existuje nekonečné množstvo spôsobov, ako sa dá na hodine angličtiny využívať video efektívne a pútavo:

VYUŽITIE VIDEA – postup 1:

  1. ak je video s titulkami, pustíme iba zvuk, prípadne poprosíme študentov, aby sa na stoličkách otočili dozadu (makes fun:)
  2. rozhovor – hlavná myšlienka videa
  3. sledovanie videa (najlepšie bez titulkov) + zapisuj si slová, ktorým nerozumieš
  4. sledovanie videa s titulkami
  5. zastavovanie videa, vysvetľovanie významu, preklad
  6. záverečné sledovanie videa bez titulkov (prípadne simultánny preklad)

VYUŽITIE VIDEA – postup 2:

  1. sledovanie videa bez zvuku a titulkov
  2. diskusia – o čom asi video je
  3. typ pre IWB – zastaviť video na určitom mieste a napísať návrh na znenie titulkov v danej časti