MY PERSONAL FLAG

Každý študent dostane hárok papiera, ktorý si preložením rozdelí na štyri rovnaké časti. Na papieri už môže byť názov MY PERSONAL FLAG. Do jednotlivých častí študent kreslí po jednom objekte z jednej alebo viacerých oblastí svojho života. Oblasti (max 4) môžu byť určené vopred – napr. friends, family, school, hobbies, free time activities, food, sport, my room…  Je veľmi praktické stanoviť na kreslenie časový limit, aby sa jazykové vyučovanie nezmenilo na výtvarnú výchovu :)… SPEAKING – po dokreslení študenti môžu opisovať svoje „personal flags“ v dvojiciach, trojiciach, v menších skupinách, alebo prezentujú svoju „personal flag“ pred celou triedou… Navrhované frázy:  I have / I have drawn a …  because it si…, The best thing… The most important… My mum is the nicest person because… GRAMMAR – present simple, present perfect, superlatives, like, conjuctions USAGE – začiatok školského roka, nová skupina, noví študenti… Študenti veľmi ocenia, ak učiteľ na konci hodiny ich „personal flags“ niekde v učebni vystaví… LEVEL  – všetky vedomostné úrovne (učiteľ stanoví, aké frázy majú študenti používať pri opise svojej osobnej zástavy podľa vedomostnej úrovne skupiny)  

Vložiť komentár