Paper BALLS

Pre prípravu tejto aktivity nepotrebujeme takmer žiaden čas. Pre každého študenta stačí hárok papiera. Študenti dostanú 3-5 minút na to, aby na papier nakreslili niečo, čo je pre nich typické. Napr. baseballovú palicu, bicykel, fotoaparát, televízor, plávanie,  laptot, knihu. Kreslia teda predmety alebo sa snažia zachytiť nejakú činnosť. Maximálne 4 obrázky. Keď žiak skončí, urobí zo svojho papiera papierovú guľu a hodí ju do stredu triedy. Ja ešte odporúčam, aby si každý svoju guľu nejako (napr. farebne) označil, tak aby to nikto nevidel, aby si pri losovaní nevytiahli tú svoju. Keď dokreslili všetci žiaci, papierové gule sa premiešajú a každý študent si jednu vyberie. Keď si prezrú obrázky na papieri, prechádzajú sa medzi sebou a kladú si otázky, v ktorých sa snažia zistiť, kto je autorom obrázkov na papieri, ktorý si vytiahli. Do you go running? Do you like pizza? Are you a swimmer? Keď nájdu autora obrázkov, napíšu si na jeho papier jeho meno a sadnú si na svoje miesto.

Keď skončí posledný s otázkami, rozprávajú v dvojiciach, alebo pred celou skupinou o obrázku a študentovi, s ktorým sa spoznali… teda o tretej osobe… v závere to tá „tretia osoba“ môže zhrnúť alebo ešte niečo o sebe doplniť…

You may also like...