MY NAME IS CABBAGE CHOCOLATE

Každý žiak dostane 6 (8) lístkov. Očísluje ich. Podľa diktátu učiteľa píše na každý lístok jednu odpoveď:

 1. the name of a fruit or vegetable
 2. favourite uncooked food
 3. a number between 1 – 200
 4. how often they watch football
 5. how many pens and pencils they have
 6. what is the first thing they do every morning
 7. name of celebrity (politician, singer, actress,…)
 8. thing they use at school every day

Keď majú študenti napísané všetky odpovede, učiteľ im vysvetlí, že sa idú predstavovať svojim novým spolužiakom (práca v dvojiciach). Ale pozor, práve vtedy učiteľ na tabuli odkryje, čo v skutočnosti veci na ich lístkoch znamenajú……

 1. first name
 2. surname
 3. their age
 4. how often they have a shower
 5. how many siblings they have – with their names and age
 6. the first activity they do AT SCHOOL in the morning
 7. who they usually have a dinner with (where)
 8. what they like eating for dinner

SPEAKING (funny!:) a) samostatné rozprávanie o sebe = tvorenie celých viet v poradí ako nasledujú čísla na lístkoch… b) jeden z dvojice kladie otázky, druhý podľa lístkov odpovedá LEVEL – young learners, elementary, pre-intermediate  

Vložiť komentár