Basic PREPOSITIONS

Jednoduché interaktívne cvičenie, v ktorom si žiaci pomocou 4 rôznych aktivít precvičia predložky: AT, BEHIND, BETWEEN, IN, IN FRONT OF, NEXT TO, ON and UNDER   BASIC PREPOSITIONS (iba s programom ALF – rýchla inštalácia TU)