Visualization or DRAWING

Veľmi príjemná, takmer relaxačná aktivita… Učiteľ má pripravený príbeh (môže byť aj opis priestoru, ale príbeh býva „šťavnatejší“:)… Študenti učiteľovo rozprávanie a) počúvajú b) počúvajú a kreslia Pri počúvaní môže učiteľ vytvoriť relaxačnú atmosféru, napr. s príjemnou hudbou v pozadí. Žiaci zatvoria oči, vnímajú len zvuk učiteľovho hlasu, maličkí si môžu aj ľahnúť na koberec. … Čítať viac

Colouring DICTATION

Maličkí angličtinári, ktorí si ešte nosia do školy celú sadu pasteliek:), budú mať z tejto aktivitky vždy radosť… vy budete diktovať a oni budú vyfarbovať obrázok… a samozrejme, niekedy môžu diktovať aj oni sami… a) rozdáte žiakom čierno-biele „vymaľovávankové“ obrázky, zamerané na slovnú zásobu, ktorú práve preberáte a oni vyfarbujú celý obrázok podľa vašich pokynov … Čítať viac

ENGLISH with MIMING

Niekoľko možností ako využiť pantomímu na hodine angličtiny: Učiteľ rozpráva príbeh, žiaci ho hrajú… listening Učiteľ rozdá vytlačený príbeh do skupín na papieroch… skupiny medzi sebou súťažia, kto príbeh lepšie zahrá.. reading Žiaci si prečítajú svoj príbeh a potom ho stvárnia pomocou pantomímy… ostatní hádajú, čo sa stalo, alebo čo sa deje… vhodné pre prácu … Čítať viac

TRUE & FALSE

Aktivita, ktorá pomáha rozvíjať hlavne rečové schopnosti… Existuje z nej mnoho variácií… Základ všetkých tvorí otázka: TRUE or FALSE? Študenti môžu na tvrdenia iných reagovať: a) NEVERBÁLNE (it can be funny:): ak je tvrdenie pravdivé, môžu napríklad zdvihnúť ruky, ak je nepravdivé, chytia sa za uši:))… môžu hádzať papierovú guľu do vedierok s nápismi TRUE … Čítať viac

CLAP and SPEAK

Veľmi jednoduchá „speaking activity“ zameraná na koncentráciu a spontánnosť. Najdôležitejšie je v tejto hry udržať  RYTMUS. Každý žiak dostane slovo z jednej oblasti (čísla, ovocie, školské potreby). Všetky slová musia byť jedno alebo dvojslabičné… Ak hráme s číslami, čísla sa rozdeľujú v poradí ako idú za sebou.  Žiaci sa najviac tešia, ak som ja ONE, … Čítať viac

GIRLS & BOYS

Malá pohybová hra, ktorú moji predškoláčikovia milujú:)… Stoja „roztrúsení“ v priestore (tak, aby som na všetkých videla)… Keď poviem GIRLS, drep urobia dievčatá, keď poviem BOYS, drep urobia chlapci… Keď sa už rozcvičia, niekedy obidve skupiny „spojím“ a poviem GIRLS and BOYS, alebo niekedy (teda pomerne často:) hráme „vypadávačku“… kto sa pomýli, musí si sadnúť… … Čítať viac

RIGHT & LEFT a iné

Úplne jednoduchý listening v praxi:  Žiaci stoja v dlhom rade (alebo napr. v dvoch radoch, ktoré medzi sebou súťažia) a na začiatku urobia podľa pokynov jeden krok do prava, alebo jeden krok do ľava, podľa toho, čo povie učiteľ – RIGHT – LEFT – RIGHT – RIGHT – RIGHT – LEFT – LEFT… Samozrejme túto … Čítať viac

Jumping and SPELLING

Pre túto aktivitu potrebujeme minimálne jedno švihadlo (jumping rope). V malých skupinách, do 10 detí, stačí jedno, max. 2 švihadlá. Vo väčších kolektívoch môže mať švihadlo každá trojica. Postup je úplne jednoduchý – dvaja žiaci švihadlo točia, v strede stojí tretí, ktorý švihadlo preskakuje a pri skákaní sa snaží vyhláskovať svoje meno: A-L-I-C-A… Neskôr, keď … Čítať viac

Kubo VELÍ alebo Stevie SAYS

Klasická detská hra z dvorov a ihrísk využívaná na hodinách angličtiny… Je možné ju hrať pri laviciach, ale oveľa lepšie je prejsť do väčšieho priestoru. Hra má jednoduché a asi každému známe pravidlá: ak učiteľ povie pred pokynom úvodnú vetu „Stevie says“, dieťa môže úlohu splniť… ak učiteľ úvodnú vetu pri svojom pokyne nepoužije, ale … Čítať viac