Present Simple – QUESTIONS

Všetky typy YES/ NO questions pre začiatočníkov (elementary)… PRESENT SIMPLE – QUESTIONS Cvičenie vytvorené v softvéri SMART Notebook Po otvorení odporúčame kliknúť na: Zobraziť – Celá obrazovka