TEACH THIS – ESL EFL Teaching Activities, Worksheets and Games

Nekonečná paleta rôznych aktivít, ktoré je možné využiť na hodinách angličtiny. Od slovnej zásoby, cez gramatiku, až po hru a zábavu… Tlieskame!!!… TEACH THIS – Teaching Activities  

LIKE – WANT TO

Jednoduché interaktívne cvičenie, ktoré je zamerané na rozlišovanie použitia LIKE a WANT TO. The best for YOUNG LEARNERS. LIKE – WANT TO Iba so softvérom SMART Notebook Po otvorení odporúčame kliknúť na: Zobraziť – Celá obrazovka