Monthly Archive: február 2017

AT THE SHOP

Unit 5 v učebnici Incredible English 2 – V obchode – niečo ako malé papierníctvo Puzzle skladačka – uhádni, čo sa skrýva na obrázku AT THE SHOP Pre prácu s cvičením je potrebné mať nainštalovaný softvér ALF.

IRREGULAR VERBS – 3 columns

Interaktívne cvičenie, v ktorom treba rozdeliť väčšie skupiny nepravidelných slovies do 3 stĺpcov. Pozor, v niektorých prípadoch, ak sú tvary rovnaké, sú označené číslami 1 a 2 podľa poradia stĺpcov, aby nedošlo k ich zámene. IRREGULAR VERBS in 3 columns Pre...

TRANSPORT

Interaktívny výber z troch odpovedí na tému TRANSPORT – pre pokročilejších študentov. TRANSPORT Pre prácu s cvičením je potrebné mať nainštalovaný softvér ALF.

SLOVESNÉ VAZBY v každodennom živote

Interaktívne cvičenie, v ktorom je potrebné vytvárať dvojice SLOVESO + PODSTATNÉ MENO, ktoré opisujú činnosti v každodennom živote. VERBS PHRASES   (iba v programe ALF – rýchla inštalácia TU)