NAME CHAIN GAME

Veľmi jednoduchá aktivita (známa aj ako Memory Game), vhodná na prvú hodinu po prázdninách, alebo v novej skupine. Študenti sedia v kruhu alebo po obvode triedy a podávajú si loptu. Nemusia si ale podávať žiaden predmet, stačí, keď sú dopredu určené pravidlá, v akom poradí budú rozprávať… I´m Katie… I´m Alan and she is Katie…. … Čítať viac

THINGS IN COMMON

Študenti pracujú v dvojiciach – môžu dostať na kartičkách oblasti, o ktorých majú hovoriť, alebo tieto oblasti môžu byť napísané na tabuli, prípadne si mohli robiť poznámky pri úvodnom rozhovore – school, grade, hobbies, family, things you love, things you don´t like, food, feelings (what make you scared, happy, dissapointed, …) … záleží od učiteľa … Čítať viac

INTERVIEWS

INTERVIEW 1 (nižšie úrovne) Požiadajte študentov, aby sa sami rozhodli, čo by sa chceli spýtať nových spolužiakov. Vyberte z nich 5/7/10 najlepších. Tvorbu otázok v angličtine môžeme nechať na študentov, alebo ich dopredu v rozhovore pripravíme, ale nepíšeme. Študentov posadíme do dvoch radov oproti sebe. Vytvoria tak dvojice, ktoré robia navzájom medzi sebou interview. Keď … Čítať viac

THE BALLOON GAME

The balloon game je súťaž medzi skupinami. Každá skupina dostane 5 balónov. V každom balóne sú malé papieriky so slovami, z ktorých je potrebné poskladať jednu vetu. Skupiny majú vety rovnaké, ale je najlepšie, ak ma každá skupina inú farbu papierikov. Študenti si balóny nafúkajú a „bezpečne“ zaviažu. Dobré je dopredu im vysvetliť, že čím … Čítať viac

MY NAME IS CABBAGE CHOCOLATE

Každý žiak dostane 6 (8) lístkov. Očísluje ich. Podľa diktátu učiteľa píše na každý lístok jednu odpoveď: the name of a fruit or vegetable favourite uncooked food a number between 1 – 200 how often they watch football how many pens and pencils they have what is the first thing they do every morning name of … Čítať viac