Tagged: elementary

THE BALLOON GAME

The balloon game je súťaž medzi skupinami. Každá skupina dostane 5 balónov. V každom balóne sú malé papieriky so slovami, z ktorých je potrebné poskladať jednu vetu. Skupiny majú vety rovnaké, ale je najlepšie, ak ma každá skupina inú farbu papierikov....

MY NAME IS CABBAGE CHOCOLATE

Každý žiak dostane 6 (8) lístkov. Očísluje ich. Podľa diktátu učiteľa píše na každý lístok jednu odpoveď: the name of a fruit or vegetable favourite uncooked food a number between 1 – 200 how often they watch football how many pens and...