Category: ALF

Basic PLURAL – things around us

Jednoduché interaktívne cvičenie, vhodné pre najmladších študentov angličtiny, v ktorom sa precvičuje správne pridávanie koncovky -S.… Slovná zásoba – veci v škole a okolo nás Basic PLURAL Potrebný program ALF (jednoduchá inštalácia aj použitie)  

Verb PATTERNS

Slovesné väzby pre mierne pokročilých študentov. V interaktívnom cvičení sa treba rozhodnúť, či za daným slovesom nasleduje infinitív alebo sloveso zakončené na -ing… Študenti pri každom rozhodnutí uvádzajú príklady s rôznymi slovesami – love drinking coffee, help to bring, pretend to...

FOOD

Triedenie rôznych druhov potravín podľa toho, či sú živočíšneho alebo rastlinného pôvodu FOOD Vhodné hlavne pre YOUNG LEARNERS, ale len s programom ALF

AT THE SHOP

Unit 5 v učebnici Incredible English 2 – V obchode – niečo ako malé papierníctvo Puzzle skladačka – uhádni, čo sa skrýva na obrázku AT THE SHOP Pre prácu s cvičením je potrebné mať nainštalovaný softvér ALF.